Velkommen til foreningen ”Ny Sundhedskultur”

…mennesker med overskud og interesse for nye relationer og aktiv fritid, finder i denne forening muligheder for at vælge blandt de mange spændende tilbud. Samtidigt inviterer vi jer til at byde ind med forslag.

“Sundhed er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta`r det”

Foreningens overordnede mål: 

”At fremme et sundt samfund, der tager udgangspunkt i det holistiske, naturlige menneske”

Udviklingsforslag nedenfor er samtidig en appel til frivillige om at mødes og sammen skabe fælles handlinger.

Vi mener at centralisering i bæredygtige systemer ikke altid er udtryk for en balanceret tankegang. 

De personlige ideer man brænder for i lokalsamfundet lever længst og er til størst gavn og glæde, når de er etableret og bragt i funktion.

Du vil kunne medvirke til og opbygge større enheder, der har viden er organiseret, og derved kan være med til at holde sundheds- og bæredygtige processer på sporet. 

Steder, hvor de etableres, bliver synlige tilholdssteder. 

Disse giver muligheder for at den enkelte person, grupper og klynger, kan samles og organiserer samarbejde i mangfolddige segmenter og interesser. 

“Betvivl ikke værdien af frivillighed. Noah´s Ark blev bygget af frivillige. Titanic blev bygget af professionelle”

NYSK har ansvaret for de enkelte “projekter” og skal derfor yde positiv og kompetent indsats, der sikrer projektets optimale gennemførelse. 

Mentor vejledning til procedurer for opbygning, proces, udvikling, implementering og rapportering af projekter, skal sikre korrekt udførelse.  Når forhold opstår af uforudsigelig karakter med reduktion af ansøgte og modtagede fondsmidler til projektets udførelse, formuleres vi en procedure, hvorefter et produkt afsluttes korrekt. Der vil være konsekvenser, i forhold til projektets støttemidler, i nævnte tilfælde.

Tilmeld jer og oplev en ny spændende forening, med rum for alle typer sunde og sociale interesser, aktiviteter og projekter…i det gode samværs ånd….

Margit Hansen og Daniel Balslev Heath